Vítejte na stránkách obce Dolní Heřmanice

OBEC DOLNÍ HEŘMANICE Dolní Heřmaniceč.100
594 01 Velké Meziříčí

IČO :  00842443
Tel.: 566 547 257
E-mail:
Úřední hodiny
Úterý   : 13 - 17 hod
Čtvrtek: 16 - 19 hod

Web obecní knihovny
www.dolnihermanice.knihovna.info

Knihovnice : Růžena Vlčková

Hlasatelka : Marie Švecová

 

Starosta obce Josef Prudík
Místostarosta obce Marie  Procházková

Orgány obce Dolní Heřmanice :

finanční výbor

  Předseda : Mgr. Irena Martincová

  Členové :  Zbyněk Paták, Luboš Mucha

kontrolní výbor

 Předseda : Ivana Dočkalová

 Člen : Miloslav Tichý, Ladislav Prudík

kulturní  výbor

 Předseda : Marie Krištofová

 Členové : Marie Procházková, Mgr.Irena Martincová, Ladislav 

                  Prudík, Jana Prokešová, Jarmila Nestrašilová,

                  Romana Neufussová

účetní obce Jana Flajšmanová
kronikářský výbor

 Předseda : Dagmar Pavlíčková

Členové : Božena Požárová, Růžena Vlčková,

                 Jarmila Nestrašilová, Marie Prudíková