Vítejte na stránkách obce Dolní Heřmanice

OBEC DOLNÍ HEŘMANICE Dolní Heřmaniceč.100
594 01 Velké Meziříčí

IČO :  00842443
Tel.: 566 547 257
E-mail:
Úřední hodiny
Úterý   : 16 - 19 hod.
Čtvrtek: 16 - 19 hod.

Web obecní knihovny
www.dolnihermanice.knihovna.info

Knihovnice : Růžena Vlčková

Hlasatelka : Marie Švecová

 

Starosta obce Josef Prudík
Místostarosta obce Bc. Romana Neufussová

Orgány obce Dolní Heřmanice :

finanční výbor

  Předseda : Mgr. Irena Martincová

  Členové :  Jiří Prokeš,  Marie Krištofová

kontrolní výbor

 Předseda : Ladislav Prudík st.

 Člen : Tomáš Janšta,  Marie Procházková

kulturní  komise

 Předseda : Marie Krištofová

 členové : Mgr. Irena Martincová, Mgr. Ladislav Prudík ml.

              Marie Procházková, Jana Prokešová, Jarmila  

               Nestrašilová, Bc. Romana Neufussová

 

účetní obce Jana Flajšmanová
kronikářská komise

 Předseda :  Jarmila Nestrašilová

Členové : Dagmar Pavlíčková, Růžena Vlčková,