KN – Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Zveřejněno 10.7.2020