Kontakt

OBEC DOLNÍ HEŘMANICE č.100
594 01 Velké Meziříčí

IČO :  00842443
Tel.: 604 264 427 , 604 264 428
E-mail:

číslo účtu obce: 1624274389/0800

Datová schránka obce – igpav4z

Úřední hodiny
Úterý   : 16 – 19 hod.
Čtvrtek: 16 – 19 hod.  

Starosta obce Bc. Romana Neufussová – 604 264 427
Místostarosta obce
Ing. Marek Požár – 604 264 428

Orgány obce Dolní Heřmanice :

finanční výbor   Předseda : Eva Ondráčková

Členové :   Ing. Ondřej Mucha, Vojtěch Večeřa

kontrolní výbor  Předseda :  Marie Krištofová

Člen :  Mgr. Ladislav Prudík, Luboš Polák

kulturní  komise  Předseda : Bc. Jana Martincová

 členové : Lenka Dvořáková, Kateřina Janštová

účetní obce Hana Pekárková
kronikářská komise  Předseda :  Jarmila Nestrašilová

Členové : Dagmar Pavlíčková, Růžena Vlčková

Web obecní knihovny
www.dolnihermanice.knihovna.info

Knihovnice : Růžena Vlčková

Hlasatelka : Eva Cendelínová

GDPR – Pověřencem na ochranu osobních údajů obce je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko,

Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 712 19 986 , kontaktní osoba JUDr.Diana Kutnerová, tel. 566 782 013