Výsadba stromořadí Hatečníky

Dol. Heřmanice – fotodokumentace

Celkové náklady:                                               1 662 986 Kč

Dotace OPŽP:                                                    1 330 388 Kč

Výdaje z rozpočtu obce Dolní Heřmanice:       332 598 Kč