Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Heřmanice č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1/2015 – vyhláška o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se  stavebním odpadem na území obce Dolí Heřmanice

Nařízení obce Dolni Heřmanice  1/2014 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje

3/2012 – vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstr.komunálních odpadů

1/2012 – o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

2/2012 – o místním poplatku z ubytovací kapacity

1/2010 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2/2010 – o místním poplatku ze psů

3/2010 – o místním poplatku za  odvoz odpadů

Vyhláška o třídění odpadu