Současnost

Geografická poloha

Obec se nachází v kraji Vysočina, na samém konci okresu Žďár nad Sázavou,   7 km jižně od Velkého Meziříčí. Ta samá vzdálenost  dělí obec od dálnice D1. Katastrální plocha obce 1415 ha, v průměrné nadmořské výšce 478 m nad mořem, asi jedna třetina katastru je porostlá lesem. V okolí obce se nachází čtyři rybníky a obora se dvěma hájenkami

Osadou Oslava protéká stejnojmenná řeka, na které jsou tři mlýny a rekreační středisko Nesměř.

Obyvatelstvo  

V současnosti zde žije 516 obyvatel, 256 mužů a 260 žen v průměrném věku 37 let.  Tento počet se během letních měsíců zvyšuje o obyvatele zhruba padesáti chat a chalup.  Počet domů je 169.

Obecní záležitosti spravuje obecní úřad v čele se starostou a samosprávné věci řeší devítičlenné Zastupitelstvo obce.

Občanská vybavenost

V centru obce se nachází nově opravený Obecní dům. Suterén budovy používá Sportovní klub, jsou zde šatny, sociální zařízení a místnost pro stolní tenis. V přízemí je sál s kapacitou 150 lidí. Je využíván ke konání společenských a kulturních akcí, pořádaných kulturní komisí obce a ostatními spolky. Občané si sál mohou pronajímat pro soukromé akce. V přízemí budovy je rovněž místní hostinec se sportovním salonkem, vybavenou kuchyní s kapacitou 60 lidí. Kancelář Obecního úřadu, síň historie obce, knihovna, hlasatelna, malá a velká zasedací síň a ubytovna pro případ nouze jsou v prvním poschodí.

Obec disponuje dvaceti nájemními byty, které jsou plně obsazeny převážně mladými rodinami.

Služby

Mateřská škola s kapacitou cca 30 žáků je v současné době plně obsazena. Kuchyně zajišťuje stravování i pro žáky základní školy. Všichni žáci mají možnost pokračovat ve svém vzdělání v Základní škole, která umožňuje plnit povinnou školní docházku v I. – IV. ročníku.

Součástí  zahrady mateřské školy je krásný přírodní parket, vsazený do zeleně zahrady. Zde se odehrávají veškeré obecní, ale i soukromé akce v letním období.

V roce 2011 bylo uvedeno do provozu nové sociální zařízení v suterénu školy. Zahrada základní školy byla v témže roce přebudována na dětské hřiště s různými hracími prvky.

O zásobování obyvatel se stará soukromý obchod.

Spojení mezi Velkým Meziříčím a Tasovem zajišťuje autobusová linka, taktéž je provozována taxislužba.

Mezi firmami, které působí v obci, stojí za zmínku Hospodářské obchodní družstvo, truhlářství Jiřího Brabce, zámečnictví Romana Dvořáka, malířství a natěračství Michala Vejmělka, vodoinstalatérské práce Jaromíra Zezuly, jatky Michala Jadrného.

Sportovní možnosti

V okolí obce je nádherná krajina s lesy a rybníky, u kterých se  milovníci rybaření  mohou věnovat svému koníčku. Pro turisty a cyklisty jsou zajímavé výlety po okolí podél řeky Oslavy, Řihákova mlýna nebo rekreačního střediska Nesměř. Podél řeky je vedeno několik cyklistických tras, z nejznámějších “ Mlynářská cyklostezka“. Přes obec vede rovněž naučná stezka.

Sportovní areál zahrnuje fotbalové hřiště, tenisové kurty a vybavení pro stolní tenis.

Za obcí směrem k Tasovu působí Action Racing Team Velké Meziříčí, který je zaměřen na motosport.

Tradiční kulturní akce

Pravidelná kulturní činnost začíná hned počátkem roku – přivítáním nových občánků, následuje masopustní průvod obcí, obecní ples, dětský karneval, zájezd do divadla, zájezd do termálních lázní v Maďarsku, zájezd pro zahrádkáře na prodejní výstavu

do Věžek u Kroměříže, zájezdy pro seniory, dvoudenní program na Heřmanickou pouť, přehlídka dechových hudeb – Heřmanická dechovka, sraz Heřmaňáků a Oslaváků u prasete, rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem, a na závěr roku společná večeře zastupitelstva se spoluobčany a přivítání nového roku novoročním ohňostrojem.

Památky

V Dolních Heřmanicích je uprostřed obce kaplička se zvoničkou z roku 1842, soukromá kaple sv. Kříže u domu č. 38, za obcí naproti domu č. 14 zděná Boží muka, sedm křížů v různých částech katastru, zřícenina hradu Templštejn.

Osada Oslava se může pochlubit kapličkou uprostřed obce a třemi kříži.

Spolky

Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Sportovní klub, Chovatelé poštovních holubů,  turistický oddíl, rybářský spolek.