Nedostatečně identifikovaní vlastníci – ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH – I

Zveřejněno 21.2.2023