Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Dolní Heřmanice

Zveřejněno 15.4.2021