Státní pozemkový úřad – Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k.ú. Dolní Heřmanice

Zveřejněno 18.2.2021