GDPR

POVĚŘENEC NA OCHRANU OSOBNÍCH ŮDAJŮ:

Pověřencem na ochranu osobních údajů obce je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 712 19 986,

kontaktní osoba JUDr. Diana Kutnerová, tel. 566 782 013

VNITŘNÍ PŘEDPIS

PŘEHLED AGEND ZPRACOVÁVAJÍCÍCH OSOBNÍ ÚDAJE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁZNAM O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ – VOLBY

ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM